Bezpieczeństwo IT w firmie.

Zwykły antywirus (czyli tradycyjne oprogramowanie antywirusowe) może stanowić jedno z wielu narzędzi w strategii ochrony firmy przed zagrożeniami cybernetycznymi, ale samo w sobie nie zapewnia kompleksowej ochrony. Dlatego, że tradycyjne antywirusy są zazwyczaj projektowane przede wszystkim do wykrywania i usuwania znanych rodzajów malware, takich jak wirusy, trojany, czy robaki komputerowe, na podstawie sygnatur wirusów.

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backupów) jest niezwykle ważne, aby chronić swoje dane przed utratą w wyniku awarii sprzętu, błędów użytkowników, ataków cybernetycznych czy innych nieprzewidywalnych zdarzeń. Oto kroki, które warto wziąć pod uwagę przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa: Pamiętaj, że kluczem do skutecznej strategii kopii bezpieczeństwa jest systematyczność, konsekwencja oraz uwzględnienie różnych scenariuszy awaryjnych. To tylko ogólna […]

Bezpieczna firmowa sieć wifi. Oto 10 ważnych punktów, które powinny zostać uwzględnione w celu zapewnienia bezpiecznej firmy sieci Wi-Fi: Silne hasło dostępu: Skonfiguruj silne i unikalne hasło dostępu do sieci Wi-Fi. Wybierz długie hasło, zawierające kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych. Zmiana domyślnych nazw SSID: Zmień domyślne nazwy sieci bezprzewodowych (SSID) na unikalne i niepowiązane […]