Bezpieczna firmowa sieć wifi.

Oto 10 ważnych punktów, które powinny zostać uwzględnione w celu zapewnienia bezpiecznej firmy sieci Wi-Fi:

  • Silne hasło dostępu: Skonfiguruj silne i unikalne hasło dostępu do sieci Wi-Fi. Wybierz długie hasło, zawierające kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych.
  • Zmiana domyślnych nazw SSID: Zmień domyślne nazwy sieci bezprzewodowych (SSID) na unikalne i niepowiązane z firmą lub jej usługami.
  • Wybierz najnowsze i najbezpieczniejsze protokoły szyfrowania, takie jak WPA2 lub WPA3, aby zabezpieczyć komunikację między urządzeniami a punktem dostępu.
  • Regularne aktualizacje oprogramowania: Upewnij się, że oprogramowanie punktów dostępowych jest zawsze aktualne, aby łatać ewentualne luki w zabezpieczeniach.
  • Firewall: Skonfiguruj i aktywuj firewall na punkcie dostępu, aby ochronić sieć przed niepożądanym ruchem sieciowym.
  • Separacja sieci: Rozważ wykorzystanie technologii VLAN do separacji ruchu między różnymi urządzeniami lub użytkownikami w sieci, aby zapobiec dostępowi do niektórych zasobów.
  • Ukrywanie SSID: Zdecyduj, czy chcesz ukryć nazwę swojej sieci (SSID) lub nie. Choć to nie zapewni znacznej ochrony, może zniechęcić niewykwalifikowanych intruzów.
  • Filtrowanie adresów MAC: Włącz filtrowanie adresów MAC, aby ograniczyć dostęp do sieci tylko do zaufanych urządzeń.
  • Silne zabezpieczenia dla urządzeń: Upewnij się, że wszystkie urządzenia podłączone do sieci (np. routery, punkty dostępu) mają silne hasła dostępowe i są zabezpieczone przed zdalnym dostępem.
  • Sieć gościnna: Rozważ utworzenie oddzielnej sieci gościnnej dla klientów i odwiedzających, aby ograniczyć ich dostęp do wewnętrznych zasobów firmy.